Dedicon projecten voor toegankelijke informatie

Dedicon is de grootste producent van alternatieve leesvormen in Nederland. Het biedt toegankelijke informatie voor mensen met een leesbeperking, zoals blinden en slechtzienden, mensen met dyslexie en een motorische beperking. Deze toegankelijke informatie wordt gemaakt in verschillende formaten zoals audioboeken, digitale teksten en hybride boeken.

Dedicon is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om grenzeloos lezen te bevorderen. Daarom is innovatie een belangrijke kernactiviteit van Dedicon. De vraag staat centraal: hoe kunnen nieuwe en bestaande technologieën optimaal worden ingezet om te voldoen aan de behoeften in de markt van mensen met een leesbeperking?

Dedicon is van oudsher een productiehuis van media. Belangrijke reproductie-activiteiten betreffen het toegankelijk maken (a11y) van bestaande (school)boeken, kranten en tijdschriften. Elk jaar worden duizenden titels omgezet naar alternatieve leesvormen. Wist u dat?
De titels worden in het Register Omgezette Werken Algemene Lectuur gepubliceerd. Dedicon heeft de Koninklijke Bibliotheek (KB) en het ministerie van OCW als de grootste opdrachtgevers.

Dedicon heeft over de afgelopen 7 jaar Dutchworld IT Solutions ingeschakeld om diverse business en IT-gerichte oplossingen te realiseren.
Dutchworld is zeer intensief betrokken geweest bij de inrichting en oprichting van de braille-autoriteit (https://braille-autoriteit.org/). De eerste versie van de website werd indertijd door Dutchworld gerealiseerd. Inmiddels wordt deze beheerd vanuit België.
Dutchworld heeft middels de inzet van projectmanagement en consultancy geholpen om infrastructuren, applicaties en processen te optimaliseren. De Daisylezer hebben we kunnen helpen verbeteren in 2018. Als leuk experiment is daar toen spraakherkenning aan toegevoegd.
Kortom, op allerlei manieren kan Dedicon nu efficiënter en effectiever werken en meer mensen voorzien van toegankelijke informatie mede door onze inzet.

En Dutchworld levert die inzet met veel inzet en passie. We delen de overtuigingen binnen Dedicon over inclusiviteit en diversiteit.
We geloven ook iedereen pas volwaardig kan meedoen, wanneer je gelijke toegang hebt tot tekst en beeld. Of je nu een beperking hebt of niet. Pas dan kan iedereen zelfstandig wonen, naar school gaan, het openbaar vervoer gebruiken of werken. Pas dan kun je spreken van inclusie.
Op het gebied van toegankelijkheid, fysiek en digitaal, is er in Nederland nog een slag te winnen.