Privacy Verklaring

Deze internetsite www.dutchworld.nl wordt onderhouden door Dutchworld Solutions B.V. (“DUTCHWORLD”), ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister KvK Gooi- en Eemland onder nummer 32124961.

Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan DUTCHWORLD persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. DUTCHWORLD zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in deze Privacy-verklaring omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Deze Privacy-verklaring beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door DUTCHWORLD met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
DUTCHWORLD verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om oplossingen, producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te verkrijgen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat DUTCHWORLD via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin DUTCHWORLD wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan DUTCHWORLD uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies
DUTCHWORLD mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze internetsite, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en DUTCHWORLD is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn.

Internetsites van derden
Deze Privacy-verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uitoefening van rechten en contact met Dutchworld
Indien u: geen marketinginformatie of e-mail van DUTCHWORLD wenst te ontvangen; vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy-verklaring, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite kunt u dat kenbaar maken via een bericht naar contact@dutchworld.nl.

Wijzigingen Privacy-verklaring
DUTCHWORLD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy-verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy-verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Alle wijzigingen van de Privacy-verklaring zullen leiden tot een ophoging van het versienummer zoals hieronder vermeld.

Copyright © 2007-2013 Dutchworld Solutions B.V. Privacy-verklaring versie 1.3