Dutchworld ontwerpt en bouwt Enterprise Service Bus voor DB Cargo

DB Cargo biedt zijn opdrachtgevers en partners direct toegang tot het Europese railnetwerk en is voor een soepele samenwerking afhankelijk van talloze gegevensuitwisselingsservices. Dutchworld heeft als onderdeel van het DB Cargo team de uitwisseling van deze data gestandaardiseerd en geoptimaliseerd, door middel van een Enterprise Service Bus.

De noodzaak van een stabiele gegevensuitwisseling tussen zeer verschillende IT-systemen zoals deze in gebruik zijn bij externe partijen, is hoog. Als IT-Manager wil je standaardisatie, snelheidswinst, betrouwbare uitwisseling van gegevens, monitoring en kostenbesparingen.

Een nieuwe DB Cargo Communicatie Hub

Die noodzaak is voor de IT-Manager van DB Cargo NL de reden om vanaf november 2020 een projectteam te formeren rond het onderwerp “API’s”. Doelstelling van het project is om de berichteninfrastructuur te moderniseren en hiervoor de laatste technologie te gebruiken. De nieuwe inrichting gaat vooral helpen om sneller stabiele webservice API’s te kunnen inrichten.

Aanpak

Samen met domeinspecialisten van de opdrachtgever beschrijven we allereerst de functionele specificaties van de berichtenstroom.

Vervolgens dragen we de oplossing aan in de vorm van een Enterprise Service Bus (ESB). Dit is een gespecialiseerde IT-structuur gericht op het definiëren, ontvangen en verwerken van verschillende soorten berichten over verschillende kanalen en protocollen. In dit specifieke geval is de oplossing gebaseerd op mainstream open softwarecomponenten, waardoor de Total Cost of Ownership (TCO) laagblijft. Geen hoge licentiekosten en snel kunnen opleveren: dat zijn voordelen die open source hier met zich meebrengt.

De moeilijkheid van dit project zit voornamelijk in het testen. De inhoud van de verschillende berichten kan ondanks de Web Services Description Language-specificatie (WSDL) bij uitzonderingen toch problemen geven. Door een helder testbeleid kan DB Cargo zonder risico live gaan.

Wat hebben we geïmplementeerd?

  • Hupac integratie;
  • RSRD2 interface;
  • PLT interface;
  • Dashboards in Grafana.

Resultaat

Schaalbare berichtenverwerking | In de gerealiseerde architectuur is berichtenverwerking schaalbaar geworden. Het toevoegen of aanpassen van berichttypes vergt geen nieuw denkwerk en brengt geen ontwikkelrisico mee.

Kostenbesparing | De DB Cargo Communicatie Hub zal de operationele IT-kosten voor berichtenverkeer (TCO) de komende jaren verlagen door het gebruik van open software.