DBC Communicatie Hub verwerkt 24/7 berichten

Communicatie stuurgegevens 'key' voor cargo-operators.

DB Cargo Nederland

dbcargo logo treintransport logistiek rail

De treinen van DB Cargo doen dagelijks de zeehavens van Amsterdam, Antwerpen, Delfzijl, Gent, Moerdijk, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen en Zeebrugge aan.

Net als de daar aanwezige opslag- en verwerkingsbedrijven. Landinwaarts is DB Cargo iedere dag opnieuw te vinden bij bijna alle grote bedrijven en de belangrijkste industriële centra. Het bedrijf biedt zijn opdrachtgevers in België en Nederland direct toegang tot het Europese railnetwerk van DB Cargo.

De noodzaak van een stabiele gegevensuitwisseling met allerlei IT-systemen zoals deze in gebruik zijn bij externe partijen, is hoog. Kortom, iedereen kent inmiddels wel de gebruikelijke doelstellingen die de IT-Manager elk jaar meekrijgt vanuit het management. Het moet allemaal Beter, Sneller en niet onbelangrijk: Goedkoper!

DBC Communicatie Hub

Voor de IT-Manager van DB Cargo NL de reden om vanaf november 2020 een projectteam te formeren rond het onderwerp "API's". Doelstelling van het project is om de berichteninfrastructuur te moderniseren en hiervoor moderne state-of-the-art technologie te gebruiken. De nieuwe inrichting moet vooral helpen om sneller stabiele webservice API's te kunnen inrichten tussen het RCS-systeem en de buitenwereld.

Het idee voor een DBC Communicatie Hub was daarmee geboren. De basale oplossingsrichting: een Enterprise Service Bus of ESB.

Zo'n ESB is een gespecialiseerde IT-structuur gericht op het definiëren, ontvangen en verwerken van verschillende soorten berichten over verschillende kanalen en protocollen. In dit specifieke geval is de oplossing bovendien gebaseerd op mainstream open software componenten waardoor de TCO gunstig uitpakt.

Wat hebben we geïmplementeerd?

business-solutions

Integraties en aspecten:

  • Hupac integratie
  • RSRD2 interface
  • PLT interface
  • Dashboards in Grafana

Verbeterde procescijfers

kpi-improvements
  • In de gerealiseerde moderne technische architectuur is berichtenverwerking schaalbaarder geworden.
  • DBC Communicatie Hub zal de operationele IT-kosten voor berichtenverkeer (TCO) de komende jaren verlagen.

Aanpak

project-plan-of-approach

Samen met domeinspecialisten van opdrachtgever is een integratieteam geformeerd. De functionele specificatie en de timing van de berichtenstroom moet goed beschreven zijn. Medewerkers in het team zijn van belang om middels hun contacten met de ketenpartijen de berichtencommunicatie op diverse lagen tot stand te brengen. Organisatorische uitdagingen dus.

De crux van het project zit in het testen. De datainhoud van berichten kan ondanks een WSDL-specificatie toch problemen geven. Het opnieuw afspelen van veel 'oude' berichten is dan een goede, en ook noodzakelijke, aanpak.

En hoe verder uitbouwen?

future-goals Nieuwe API's zijn onderweg om communicatie tussen ketencomponenten nog overzichtelijker en meer beheersbaar te laten verlopen over de Mule infrastructuur.