"When the customer comes first, the customer will last."

Support als het nodig is en op maat.

Hightech support voor directe hulp

Dutchworld’s aanbod betreffende support en service bouwt voort op het gedachtengoed uit de ITIL Methodologie (Information Technology Infrastructure Library). ITIl biedt een compleet framework voor het beheer van uw business applicaties. Van belang is vooral dat ons aanbod schaalt naar uw behoefte.

Van de beheeraanpak van Dutchworld vinden we vooral de volgende punten sterk:

 • SingleTicket loket
 • Applicatiekennis
 • Proactieve Monitoring en Alerting
 • "Pay as you Go"

Een kleine toelichting over onze support kan geen kwaad

SingleTicket loket

We bieden een skilled ServiceDesk waar programmeurs uit het team direct beschikbaar zijn voor 2e-lijns servicewerkzaamheden. Het SingleTicket-loket heeft voor de opdrachtgever als voordeel dat direct met de juiste specialist geschakeld kan worden. Bij Dutchworld zijn we benaderbaar voor onze opdrachtgevers.

Applicatiekennis

De kracht van Dutchworld is gelegen in 'Knowing about the unknowns' van applicaties gebouwd met open source software. Onze professionals zijn direct betrokken bij de software ontwikkeling van de te beheren applicaties. Daarom hebben we in-depth kennis van de systemen van onze opdrachtgevers.

Dutchworld is uw applicatie-partner voor Odoo, Magento, WordPress / Woocommerce oplossingen en applicatieintegratie-partner met Python, PHP, Javascript, Angular, Java, SOADS & Mule.

Proactive Monitoring en Alerting

System Management en in SLA's vastgelegde beschikbaarheid vergen een proactieve beheeraanpak. Proactieve maatregelen zijn bijvoorbeeld checks op resourcegebruik, gepland onderhoud, upgraden, of SEO optimalisaties. Maar er zijn natuurlijk ook issues die alleen reactief te behandelen zijn zoals ongeplande productieverstoringen.

Een belangrijk aspect van proactief beheer betreft applicatie- en systeemmonitoring. Als zich een storing voordoet kan dan direct actie worden ondernomen. Onze benadering als het gaat om het beheer is gericht op het massief automatiseren van beheertaken. Daardoor is de beheerdienst van Dutchworld zeer betaalbaar voor het MKB.

"Pay as you Go"

De servicebehoefte per opdrachtgever varieert aanzienlijk. Bij Dutchworld kan de opdrachtgever middels tickets operationele ondersteuning aanvragen. Voor gebruik van de ServiceDesk wordt geen abonnementsfee gehanteerd. Daarom is er voor opdrachtgevers een lage drempel om om hulp te verzoeken.

De supportdeal en wat er bij komt kijken

De volgende processen en activiteiten doen we binnen de basis supportpackage van Dutchworld sowieso voor u:

Webhosting

Duchworld biedt dedicated, schaalbare virtual machines voor het opzetten van een gestandaardiseerde runtime omgeving voor websites, webwinkels en webapplicaties die ontsloten worden via het Internet.

Basis-beheer van applicaties en databases

Basis-beheer betreft het inrichten van de noodzakelijke set van checks, functies en rapportages op het gebied van monitoring en proactieve beheer in Acceptatie en in Productie om de afgesproken beschikbaarheid van uw business applicaties te kunnen garanderen.

ServiceDesk

Service en onderhoud van systemen wordt aangevraagd bij de ServiceDesk. De ServiceDesk is het primaire loket om tickets aan te vragen, vast te leggen, en de afhandeling van het verzoek te bewaken.

Applicatiesupport

Applicatiesupport betreft de beheertaken om support issues en verzoeken te verwerken. Impact van issues en ernst van het ticket bepalen de prioritering van tickets. De 2e-lijns beheerder voert de functionele en technische taken uit om het ticket af te handelen binnen de afgesproken tijdslimiet.

Servicemanagement

Servicemanagement betreft de rapportage over de afgehandelde tickets en de performance indicatoren over de door ons geleverde support.

Kennismanagement

Dutchworld investeert in het vasthouden van kennis over de applicatie, infrastructuur en de organisatie van de opdrachtgever om de serviceverlening volgens de afgesproken dienstenniveau's (de ServiceMatrix) te kunnen uitvoeren. Kennismanagement betreft in belangrijke mate het leren van operationele gebeurtenissen en het continu trainen van (nieuwe) medewerkers.

Complete ondersteuning voor het MKB

Kortom: Van advies en projectoplevering naar support en online marketing. Bij Dutchworld maken we het dagelijkse gebruik van uw business software in de cloud compleet.

  Afspreken de logische vervolgstap!

  U bent nogal veeleisend op het gebied van e-business oplossingen en integraties? En wilt 'gewoon' meer rendement uit uw webshop, webapplicatie en gekoppelde IT-systemen?
  U bent 3 veldjes en 1 klik verwijderd van een goed gesprek hierover.

  Uw naam *

  Uw e-mail adres *
  Uw ambitie *
  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Sleutel.

  Alvast welkom bij Dutchworld. Wát kunnen wij voor ú betekenen?