Kantoor Amersfoort: +31 (0)30 229.31.18

Betaalbare softwareontwikkeling voor het MKB

Gebrekkige software applicaties, te langzame doorontwikkeling van software? Wanneer bedrijfssoftware niet op orde is, omdat onvoldoende geïnvesteerd wordt in betaalbare softwareontwikkeling, dan remt dat de performance van de organisatie en de dienstverlening naar relaties.

Het irriteert en dat hoeft niet. Laten we daarom doen wat nodig is en inzetten op “sterke geïntegreerde software door agile softwareontwikkeling“!

Software ontwikkeling en software beheer

Betaalbare softwareontwikkeling voor open source softwaretools met een Nederlands projectteam en een dedicated nearshore software outsourcing team

Dutchworld is dé MKB-partner voor betaalbare softwareontwikkeling en softwarebeheer van uw PHP, Magento, Odoo, Angular, Javascript, Java en Python software.

Business of functionele analyse, specificatie, testen, aansturing van de programmering en kwaliteitszorg worden daarbij door Dutchworld ingevuld met vaste teams in Amersfoort en Roemenië, die ingewerkt zijn op de programmatuur.

Door software development volgens de Scrum methode en een basissysteem als startpunt dat de klantbehoefte grotendeels dekt (het Minimal Viable Model), wordt gericht toegewerkt naar de eindproducten binnen de scope van het project.

Voorbeelden van betaalbare softwareontwikkeling

Het nearshore-team van Dutchworld is door de dagelijkse overlegsessies intensief betrokken bij vrijwel alle projecten of diensten van Dutchworld. Betaalbare softwareontwikkeling is een belangrijke voorwaarde geweest bij het totstand komen van de Flags softwareapplicatie. Het video-integratieplatform voor opdrachtgever Teleconnect of de LAMP-stack performance verbeteringen voor de RAAB-website worden door Dutchworld Roemenië gerealiseerd. De integratie-plugin van Tanita voor export van orders voor import op de SAP-installatie, die in Azië draait, is ook een voorbeeld van onze multi-disciplinaire aanpak. De volledige expertise van Dutchworld is altijd beschikbaar, wanneer het klantproject of de ServiceDesk deze inzet nodig heeft.

Door in de juiste situatie componenten te gebruiken als Mule als integratiebus en OrientDB als NoSQL database of de juiste frameworks worden bovendien state-of-the-art schaalbare webapplicaties gerealiseerd waarvan de architectuur (de opzet van de software) klaar is voor de toekomst.

Graag bespreken we met u onze werkwijze en aanpak voor het beheer van softwareversies, de software roadmap, het testen samen met de toekomstige gebruikers en de werkwijze voor het uitleveren en installeren van software versies.

Kortom: Voorbeelden te over hoe softwarebouw en softwareaanpassingen (vernieuwbouw, task-sourcing, softwaremodernisering) met een ingeregeld en betaalbaar softwareteam van Dutchworld sneller en effectiever kan worden ingezet.

Samen ambities waarmaken

Samen ook uw ambities op het gebied van softwareontwikkeling waarmaken? Vertel ons dan uw verhaal.