Betaalbare softwareontwikkeling voor het MKB

Wanneer bedrijfssoftware niet op orde is, omdat onvoldoende geïnvesteerd kon worden in betaalbare softwareontwikkeling, dan heeft dat direct invloed op de performance van de organisatie en de serviceverlening aan uw klant. Dus wat is nodig: “Sterke software middels agile softwareontwikkeling“!

Softwareontwikkeling en softwarebeheer

Gebrekkige software applicaties, te langzame doorontwikkeling van software? Dat irriteert en dat hoeft niet.

Betaalbare softwareontwikkeling voor open source softwaretools met een Nederlands projectteam en een dedicated nearshore software outsourcing team

Dutchworld is dé MKB-partner voor betaalbare softwareontwikkeling en softwarebeheer van uw PHP-, Magento-, Odoo-, AngularJS-, Java- en Python-software.

Business of functionele analyse, specificatie, testen, aansturing van de programmering en kwaliteitszorg worden daarbij door Dutchworld ingevuld met vaste teams in Amersfoort en Roemenië, die ingewerkt zijn op de programmatuur. Door softwaredevelopment volgens de Agile ontwikkelmethodologie en een basissysteem als startpunt dat de klantbehoefte al grotendeels dekt (het Minimal Viable Model), wordt gericht toegewerkt naar de eindproducten binnen de scope van het project.

Voorbeelden van betaalbare softwareontwikkeling

Het nearshore-team van Dutchworld is door de dagelijkse overlegsessies intensief betrokken bij vrijwel alle projecten of diensten van Dutchworld. Betaalbare softwareontwikkeling is een belangrijke voorwaarde geweest bij het totstand komen van de Flags softwareapplicatie. Het video-integratieplatform voor opdrachtgever Teleconnect of de LAMP-stack performance verbeteringen voor de RAAB-website worden door Dutchworld Roemenië gerealiseerd. De integratie-plugin van Tanita voor export van orders voor import op de SAP-installatie, die in Azië draait, is ook een voorbeeld van onze multi-disciplinaire aanpak. De volledige expertise van Dutchworld is altijd beschikbaar wanneer het klantproject of de ServiceDesk deze inzet nodig heeft.

Door het gebruik van componenten als Mule als integratiebus en OrientDB als NoSQL database en de juiste frameworks worden bovendien state-of-the-art schaalbare architecturen en webapplicaties gerealiseerd.

Graag bespreken we met u onze werkwijze en aanpak voor het beheer van softwareversies, de software roadmap, het testen samen met de toekomstige gebruikers en de werkwijze voor het uitleveren en installeren van software versies.

Kortom: Voorbeelden te over hoe softwarebouw en softwareaanpassingen (vernieuwbouw, task-sourcing, softwaremodernisering) met een ingeregeld en betaalbaar softwareteam van Dutchworld sneller en effectiever ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Samen ambities waarmaken

Samen ook uw ambities op het gebied van softwareontwikkeling waarmaken? Vertel ons dan uw verhaal.