Agile Scrum projectaanpak voor projectsucces

Jarenlange ervaring met software implementaties leert één ding: projectsucces komt mede met de juiste projectaanpak.

Daarom implementeert Dutchworld volgens de Agile Scrum projectaanpak. Een voorbeeld hiervan is het brandlabel Odoologic. Hiermee willen we zowel onze kennis van Odoo als ook onze ervaring met de aanpak van Odoo-implementaties benadrukken. Odoologic staat voor een gedegen, iteratieve projectaanpak op basis van werkende software en gebruikers, die met deze software in de praktijk aan de slag zijn tijdens het project.

Dikke theoretische rapporten vooraf en pragmatiek gaan vrijwel nooit goed samen. In projecten moet je naast denken vooral doen.

Valkuilen

Een veelgehoorde en terechte klacht over de 'klassieke' ERP-leveranciers (Exact, SAP, MS Dynamics/Navision) is dat:

a/ het inrichtingsproject te lang duurde en tot onacceptabele kosten leidde en dat b/ het systeem te weinig open en flexibel bleek te zijn om verder te optimaliseren.

Hoe pakt Dutchworld een implementatieproject aan om deze nadelen, die kleven aan de aanpak van de closed source ERP-leveranciers, te omzeilen?

Agile Scrum projectaanpak

Odoo is een goed voorbeeld over hoe aan de verwachtingen over de implementatie van moderne business software kan worden voldaan.

Odoo biedt een volledige set van basis apps voor alle processtappen van frontoffice website voor interactie met klanten en leveranciers tot en met de boekhouding voor de backoffice. Met behulp van templates en custom-definities kan Odoo gefaseerd ingericht worden tot een uitgewerkte implementatie van het klantsysteem.

Het goede nieuws is dat met Odoo of met andere implementaties op basis van open source componenten al vanaf de eerste sprint van het project alle kernprocessen en kernfuncties werken en van voor tot achter en door de gebruikers gevalideerd kunnen worden.

De eerste implementatieversie ziet wellicht het licht in de vorm van een proof-of-concept als tussenstap in een orientatiefase. Op basis daarvan kunt u echter toewerken naar het eerste Minimal Viable Model (MVM) van voldoende rijpheid in het Prototyping stadium. Zoals gezegd; de gebruikers zijn dan al volledig betrokken in het proces van uitwerken van de functionaliteit. Mooi.

De kern van de aanpak bestaat eruit om in de Proof-Of-Concept fase (Explorative Prototyping) en in de Prototyping fase (Evolutionairy Prototyping) nauwelijks (liever nog: niet!) te programmeren. Dit uitgangspunt helpt om gerichte, kosteneffectieve implementaties van business software af te dwingen. Allemaal verstandig. En dus erg Odoologic!

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U bent nogal veeleisend op het gebied van e-business oplossingen en integraties? En wilt 'gewoon' meer rendement uit uw website, webshop en gekoppelde IT-systemen?
Welkom bij Dutchworld. Laten we snel afspreken.

Uw ambitie *
Uw naam *

Uw e-mail adres *